Καθώς αυξάνει διαρκώς ο πληθυσμός της γης και μειώνονται, αργά αλλά σταθερά, τα αποθέματα άγριων ψαριών, η ιχθυοκαλλιέργεια αναδεικνύεται ως η καλύτερη προσέγγιση για να διασφαλιστεί μια συνεπής και περιβαλλοντικά υπεύθυνη προσφορά ποιοτικών ψαριών. Έχει επίσης τις λιγότερες επιπτώσεις στο κλίμα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ζωικές παραγωγές.

Στην Avramar δεσμευόμαστε να αποτελούμε μέρος της λύσης απέναντι στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Ως ηγέτιδα εταιρεία της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, η βιωσιμότητα βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής στρατηγικής μας. Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να παρέχουμε υγιή ψάρια στους πελάτες, την κοινότητα και τον πλανήτη μας.

Λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο

Βιώσιμη λειτουργία – βασική προτεραιότητα του στρατηγικού μας σχεδιασμού

Πατήστε για να ανακαλύψετε

Ηθική πρακτική προμήθειας ιχθυοτροφών

Ενίσχυση της ευζωίας των ψαριών

Υπεύθυνη ιχθυοκαλλιέργεια

Μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον

Καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος

Ενίσχυση της ευημερίας των εργαζομένων

Το στρατηγικό μας σχέδιο αναδεικνύει έξι βασικά σημεία που πιστεύουμε πως θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους μας ως προς τη βιωσιμότητα και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία συνολικά.

Ηθική πρακτική προμήθειας ιχθυοτροφών

Οι προσπάθειές μας στην Έρευνα & Ανάπτυξη εστιάζουν στη μείωση των ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων που χρησιμοποιούμε, ενώ η εφοδιαστική αλυσίδα μας προσανατολίζεται στην προμήθεια ηθικών υλών για τις τροφές μας, αποφεύγοντας εντελώς τα προϊόντα παράνομης αλιείας (IUU).

Ενίσχυση της ευζωίας των ψαριών

Αξιοποιούμε την καινοτομία και την τεχνολογία για να βελτιώνουμε διαρκώς τις διαδικασίες στις μονάδες μας, στους κλωβούς, στην παρακολούθηση και στην εξαλίευση των ψαριών μας. Διασφαλίζουμε πως όλα τα νεαρά ψάρια μας εμβολιάζονται και παρακολουθούνται στενά ώστε να μειωθεί σημαντικά η ανάγκη για χρήση αντιβιοτικών και να παραμένουν υγιή καθώς αναπτύσσονται.

Υπεύθυνη ιχθυοκαλλιέργεια

Οι τοποθεσίες που λειτουργούμε είναι όλες πιστοποιημένες κατά GlobalG.A.P., μια από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνείς πιστοποιήσεις ιχθυοκαλλιέργειας. Επιπρόσθετα, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας προς πιστοποιήσεις εξωτερικών φορέων, επεκτείνουμε τη διαπίστευση Aquaculture Stewardship Council (ASC) με στόχο την πιστοποίηση περισσότερων μονάδων με ASC, η οποία είναι το χρυσό πρότυπο πιστοποίησης για την τσιπόυρα, το λαβράκι και τον κρανιό.

Μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον

Παρόλο που η ιχθυοκαλλιέργεια έχει τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από όλους τους κλάδους ζωικής παραγωγής, το 2019 πήραμε την πρωτοβουλία να υπολογίσουμε το δικό μας αποτύπωμα άνθρακα των Ισπανικών μονάδων εκτροφής. Οι υπολογισμοί μάς έδειξαν πως η παραγωγή ενός κιλού ψάρια παρήγαγε 2.3 κιλά CO²-eq. Έχοντας αυτήν την πληροφορία, είμαστε σε θέση να στοχεύσουμε για μείωση του αριθμού αυτού, πετυχαίνοντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Είμαστε αφοσιωμένοι στη σταθεροποίηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, μέσω της υπεύθυνης προμήθειας ιχθυοτροφών και ιχθυελαίων.

5. Βέλτιστη διαχείριση του περιβάλλοντος

Υιοθετούμε μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας για όλα τα απόβλητά μας, μειώνοντας, ανακυκλώνοντας και επαναχρησιμοποιώντας σε όλες μας τις εγκαταστάσεις. Παρακολουθούμε επίσης την ποιότητα του νερού και των ιζημάτων διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος χώρου.

Ενίσχυση της ευημερίας των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοί μας είναι στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας στην Avramar. Στοχεύουμε να είμαστε η πρώτη επιλογή εργοδότη για τους εργαζομένους μας μέσω της δημιουργίας ιδανικών συνθηκών εργασίας. Η ευημερία των εργαζομένων μας μάς αφορά όλους.

Boat on the sea
Στρατηγική βιωσιμότητας και υπευθυνότητας

Η στρατηγική μας βιωσιμότητας και υπευθυνότητας καθοδηγείται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, στους οποίους βασίζουμε τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μας.

Η δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα μας ώθησε στην επίτευξη πιστοποίησης μονάδων εκτροφής από διεθνώς αναγνωρισμένα, παγκόσμια πρότυπα βιωσιμότητας, όπως το GlobalG.A.P., το Friend of the Sea και, πρόσφατα, το Aquaculture Stewardship Council (ASC). Το ASC είναι αναμφισβήτητα ο πιο αυστηρός και απαιτητικός φορέας πιστοποίησης και νιώθουμε υπερήφανοι που συμμετείχαμε πιλοτικά στην ανάπτυξη του νέου πρότυπου για την τσιπούρα, το λαβράκι και τον κρανιό. Η Avramar θα συνεχίσει με συνέπεια το ταξίδι της με στόχο να κληρονομήσει ένα καλύτερο πλανήτη στις επόμενες γενιές.

AVRAMAR ASC REPORT 2021

Οι πρωτοβουλίες μας

Πατήστε για να ανακαλύψετε

Φυσικό Περιβάλλον

Ποιότητα Υδάτων

Διαχείριση Αποβλήτων

Φυσικό Περιβάλλον

Μεγαλώνουμε τα ψάρια μας σεβόμενοι το φυσικό τους περιβάλλον. Οι προηγμένες και σύγχρονές τεχνικές εκτροφής απαιτούν προσοχή στην ιχθυοφόρτιση, στην ποιότητα του νερού καθώς και στη διασφάλισή μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής με τα υψηλότερα πρότυπα ευζωίας. Η προσοχή στη λεπτομέρεια μας δίνει τη δυνατότητα να παραδίδουμε με συνέπεια τα πιο φρέσκα και θρεπτικά ψάρια της Μεσογείου.

Ποιότητα Υδάτων

Η προσοχή στη λεπτομέρεια περιλαμβάνει την καθημερινή ανάλυση του νερού, την περιβαλλοντική παρακολούθηση του βένθους των μονάδων μας καθώς και έλεγχο κάθε συστατικού των ιχθυοτροφών μας – η σχολαστική εξέταση κάθε λεπτομέρειας των παραγωγικών διαδικασιών μας συμβάλει στη μεγάλη εικόνα της ευθύνης και της βιωσιμότητας.

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχειριζόμαστε τα απόβλητά μας με τη λογική της κυκλικής οικονομίας, με κριτήρια τη μείωση, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.